Idiomas

Pregrados

Carrera Profesional en Lenguas Modernas

Diplomados

Diplomado en Traducción en Ámbitos de Negocios

Cursos

Curso Inglés de Negocios

TOEFL iBT Preparation course/ Curso de preparación para certificación TOEFL iBT

Curso en Francés I

Curso en Portugués I

Curso en Alemán I

Curso en Italiano I

Curso en Basic Business English I

Curso de Actualización en Oratoria – “The Interpreter as A Performer”